Startside Nyheder Kontakt Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

Vedtægter for Svejbæk Vandværk: Vedtægter

Regulativ for vandforsyning i Silkeborg Kommune:  Regulativ

Kontrol med vandmålere i drift:    Målere i drift

Beredskabsplan for Svejbæk Vandværk:  beredskabsplan svejbæk vandværk oktober 2010.pdf

Ledelsessystem:

Nyttige web-adresser:

Danmarks Private Vandværker:      www.fvd.dk

Jyske Bank:                                www.jyskebank.dk

Silkeborg Kommune:                    www.silkeborgkommune.dk

Silkeborg vand/spildevand:  www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning (opkrævning, bogføring/regnskab, flytteopgørelser for Svejbæk Vandværk): www.silkeborgforsyning.dk  ref.økonomi og kundeservice

Resultat fra Danmarks Geologiske Undersøgelse i forbindelse med vandværkets oprettelse (boringer) i 1935