Startside Nyheder Kontakt Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

E - mail til bestyrelsen sendes til:  vand@svejbaekvand.dk

Bestyrelsen i Svejbæk Vandværk:  

 

Driftsforstyrrelser: KONTAKT nedenstående - tjek hjemmeside www.svejbaekvand.dk

            

Regnskab, opkrævninger samt refusionsopgørelser ved flytning foretages på vegne af Svejbæk Vandværk af:

Silkeborg Forsyning, tel. 8920 6410, mail:  gh@silkeborgforsyning.dk