Generalforsamling Svejbæk Vandværk onsdag den 23.marts 2022 kl.19 på Ålekroen.

Dagsorden omdeles ultimo februar. Tilmelding til formanden eller via e-mail.