Varsling: mulig afbrydelse af vandforsyning øst for busvendeplads

Mulig afbrydelse af vandforsyning på Kalsholtvej / Julsøvej / Linå Vesterskovvej.

Tirsdag 25-01-22 og onsdag 26-01-22,
Fra kl 08.00 – 16.00

I forbindelse med arbejde med forsyningsledning på Kalsholtvej kan der forekomme periodevis afbrydelse af vandforsyning i nogle timer i løbet af dagen(e).
Tap gerne lidt vand på forhånd.
Efter afbrydelse af vandforsyning kan der være lidt luft og uklarhed i vandet – skyl derfor gerne alle tappesteder igennem.
Vi beklager de gener arbejdet giver for jer.

På bestyrelsens vegne,
Torben Jensen

Nyt ved årskiftet

Der er et nyhedsbrev, der også bliver hustandsomdelt. Der er de sidst nye vandanalyser – stadigvæk rent og godt vand! Og endelig er der nu mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev, der også kan være en hurtig besked ved ledningsbrud og andre hastemeddelser – PRØV DET.

Ledningsbrud på Julsøvej

Vandforsyningen er genetablet!

Vi har i eftermiddag fået et ledningsbrud hos Svejbæk Vandværk ved hjørnet Aløvej/Julsøvej.

Kl. 21.05: Fejlen er nu udbedret og vandforsyningen til hele området er genetableret.

Kl. 18.55: Fejlen er på hovedledningen ved Julsøvej – en samling var gået i stykker. Vi regner med vand igen ved omkring klokken 20.Den østlige ende – Julsøvænget/over åen/Kalsholtsvej har vand igen.

Kl. 16.05: Der lukkes for vandet! Vi håber at have vand igen sidst eftermiddag.Håndværkere er på vej.

Nyhedsbrev, Juni 2021

Vedligehold på vandværket:

For at sikre tilstrækkelig kapacitet og stabilitet har vi i april fået foretaget oprensning af begge boringer og udskiftet begge råvandspumper, selvom de var relativt nye fra 2019.  I forbindelse med dette arbejde kørte vi i nogle dage på nødforsyning fra Silkeborg Forsyning.  En del af jer mærkede desværre problemer med svigtende vandtryk morgen og aften.  Det skyldtes, at Silkeborg Forsyning kørte med nedsat kapacitet i den periode – vi beklager de påførte gener.

Vandkvalitet:

Vi fik den 20. maj foretaget vandanalyser hos en forbruger, på ledningsnettet og på vandværket.  Resultaterne var tilfredsstillende, men en mindre overskridelse af værdien for kim 22 grader ved afgang fra vandværket førte til en omprøve den 7. juni.  Her var alle værdier OK.   Resultaterne kan ses på www.svejbaekvand.dk .

Når vi har en sådan overskridelse af en værdi, er det Silkeborg Kommune, der som tilsynsførende vurderer det videre forløb.  Her blev det vurderet, at overskridelse ikke var sundhedsskadelig, og at det forhøjede kimtal sandsynligvis kunne henføres til det ovennævnte arbejde med oprensning af boringer.

Vandingsrestriktioner fra og med den 1.juli til og med den 31. august i tidsrummet fra 15:00 til 24:00:

  • Forbud mod havevanding med slange tilkoblet for eksempel spreder, vippevander og siveslanger
  • Det vil stadigvæk være muligt at vande have med håndholdt slange eller vandkande

Forklaring: I de senere år har Svejbæk Vandværk fået 10 – 15 % flere forbrugere, og vi har målt en væsentligt forøget udpumpning sidst eftermiddag og aften især i sommermånederne. Især havevanding i tørre perioder belaster vores kapacitet til det yderste, og vi vil derfor i år forsøgsvis indføre denne ordning for at sikre en stabil forsyning hen over sommeren, også i de tørre perioder.   Presset på kapaciteten har også været særdeles belastende for vores pumper (se vedligehold ovenfor) samt vores rensnings/filtreringssystem, og har resulteret i en overraskende stor stigning i vores vedligeholdsomkostninger.  

Til at illustrere behovet for vandingsrestriktioner:   10 husstande, der har fuld gang i havevandingen, bruger samme mængde vand, som vi løbende kan pumpe ind i vores rentvandstank.    Er der så 15 husstande, der vander have i spidsbelastningsperioden (sidst eftermiddag/aften), løber vores rentvandstank simpelthen tør for vand.  Rentvandstanken kan faktisk indeholde vand nok til et døgns normalforbrug, f.eks. en vinterdag.

Efterfølgende vil vi evaluere forsøget og tage stilling til, hvorledes restriktioner skal anvendes fremadrettet.

Generalforsamling 2021:

Afholdes torsdag den 7. oktober klokken 19 på Aalekroen – sæt X i kalenderen.  Forslag til dagsorden modtages senest 1.september.  Indkaldelse udsendes i september måned.

De bedste hilsener og ønsket om en god sommer fra bestyrelsen